Stängseldagen

Stängseldagen

är den årliga branschkonferensen för områdesskydd. På konferensen träffas olika intressenter inom områdesskydd, både entreprenörer och leverantörer har en möjlighet att träffas och diskutera branschrelaterade saker och ta del av det allra senaste.

Stängseldagen 2020

Stängseldagen 2020 genomfördes den 6 februari i Arlandastad! 10 års-jubileum! 100 deltagare! Återigen en lyckad tillställning med föredrag och avslut med Årsmöte.

Stängseldagen 2021

Stängseldagen 2021 ställs in pga rådande pandemi.
Årsstämman som normalt hålls i samband med Stängseldagen kommer att genomföras digitalt den 26 mars. Kallelse till företrädare för medlemsföretagen kommer att skickas senast två veckor innan.

Stängseldagen 2022

Stängseldagen 2023