Integritetspolicy

Som besökare på SSEF Websida

Vi samlar för närvarande inte in uppgifter i form av s.k. cookies eller via s.k. analytics. Vi använder dock räknare för att få reda på hur mycket av ett visst material som laddats hem. Ev. ytterligare info om vad vi registrerar finns i samband med formulär.

Webformulär

Använder du något av formulären på vår websida så genereras det ett email till vårt kansli. Den kontaktinformation som du eventuellt uppgett använder vi sedan för att kunna svara på din förfrågan. Uppgifterna du matat in sparas inte på annat vis utan separat överenskommelse med dig om inte lagkrav har företräde före intresseavvägning, samtycke eller annan avtalsgrund. Vill du ha mer information, har synpunkter eller klagomål om vår personuppgiftsbehandling kontakta vårt kansli per epost kansli@dev.stangselforeningen.se i första hand eller tillsynsmyndigheten Datainspektionen som kan kontaktas på telefonnummer 08-6576100.

Som medlem

Ifall du loggar in på vår hemsida som en medlem så har vi redan ditt samtycke för medlemskapet vad gäller våra stadgar och medlemsregler. Du kan när du vill ändra inloggningsuppgift genom att gå in under ”Ändra lösenord”.