Om SSEF

SSEF Sveriges Stängselentreprenörers förening

är en förening bestående av stängselentreprenörer i Sverige – utan egen tillverkning. Utan egen tillverkning, är särskilt nämnt för att detta skiljer oss från de produkttillverkande aktörerna.

Vår verksamhet består av kvalitetshöjande aktiviteter inom området ”Områdesskydd” eller som många kallar det ”Perimeter protection” för att använda ett engelskt uttryck. Vi bedriver t.ex. Standardisering och Certifiering av våra medlemsföretag och även Utbildning och information.

Begreppet ”Områdesskydd” kommer att vara ett mycket mer komplext begrepp än tidigare då allt mer avancerade lösningar ser dagens ljus. Ofta talar man om Stängsel, Staket och Grindar i samband med områdesskyddsbegreppet.

Men vi ser en allt större säkerhetsfunktionell innebörd där allt från Upptäckt, Hinder och Åtgärd vokabulär börjar ta plats i områdeskyddsprojekten. Detta kommer kräva mycket mer kunskap av oss som entreprenörer men även beställare och kunder kommer kraftigt att behöva öka sin kunskapsbas för att möta framtidens krav.

Denna förening bestående av generationer av yrkeserfarenhet och sakkompetens och deras gemensamma arbete och strävan är vårt bidrag till att öka kvaliten kring Områdesskydd.