Styrelse och stadgar

SSEF Styrelse

Består 2019 av följande personer och funktioner:

Roll Person
Ordförande Mattias Ljunggren, Heda Security
Styrelseledamot Oskar Tylebrink, Nils Ahlgren AB
Styrelseledamot Magnus Sjöberg, Norrköpings Stängsel AB
Styrelseledamot Patrik Mathies, Staketlarm AB
Styrelseledamot Fredrik Fässberg, Kungsbacka Stängsel
Styrelseledamot Anders Pärhagen, Upplands Stängsel AB
Suppleant Jens Marklund, ISAB
Suppleant Nils Tahlin, NTS Varberg

Stadgar