Styrelse och stadgar

SSEF Styrelse

Består 2023 av följande personer och funktioner:

Roll Person Kontakt
Ordförande Mattias Ljunggren, Heda Security mattias.ljunggren@hedasecurity.se
Vice Ordförande Magnus Sjöberg, Norrköpings Stängsel AB info@nkps.se
Sekreterare Oskar Tylebrink, Nils Ahlgren AB oskar.tylebrink@nilsahlgren.se
Styrelseledamot Anders Pärhagen, Upplands Stängsel AB anders.parhagen@hedasecurity.se
Styrelseledamot Anders Sandin, Nils Ahlgren AB anders.sandin@nilsahlgren.se
Styrelseledamot Joakim Lundblad, Lundblads Stängsel info@lundbladsstangsel.se