Stängslets historia

I begynnelsen fanns det inget stängsel…

Orden staket och stängsel härstammar från antika ord med diverse närbesläktade varianter genom tiden som kan härledas till ämnet. Om vi undantar befästningsverk från stängselområdet så var de första staketen eller stängslen för att stänga in djur. I och med djurhållningens begynnande tidevarv så band man djuret för att det inte skulle springa iväg. Djuret var ju till för att slaktas eller att mjölkas och utgjorde ett oerhört stort värde för ägaren, kanske rentav en fråga om liv och död.

Herden var ett alternativ. Att konstant vaka över djuren och försvara mot rovdjur. Herden spelade en stor roll förr och gör så fortfarande i en del länder. Utan herden så var djuren utan skydd och ordning.

Att stängsla och hägna är gamla svenska ord från vårt kulturarv avseende att hålla djur och odjur separerade. Flätgärden eller gärdesgårdar omgav allt vi ville separera mot det vilda i skogen och andras ägor.

År 1734 års lag Byggnadsbalken 5 kap nämner ”Stängselvitsord” en form av skyldighet av granne att deltaga i stängsel, stängsling. Från den tiden och framåt i vårt rike blir stängslet mer reglerat vad och hur man skall bete sig i olika situationer. Stor vikt läggs vid att hålla den enes djur från andras  grödor. Med tanke på lagarnas förfall, böter, fängelse eller straffarbete upp till 2 år, så förstår man att stängsel i sig var något riktigt allvarligt förr i världen.

Nedanstående länk leder dig till intressant läsning och lite insikt om hur det var förr: Lantmannens uppslagsbok (Projekt Runeberg). Från Stycket ”Hägnad” och 5 sidor framåt. Översätter vi raskt forntid till nutid så utgör stängslet fortfarande ett hinder för att skydda värden. Herden kallas vakt. Lås, lykt och bom är numera ett passagesystem o.s.v.

Områdesskyddets mening har inte förändrats särskilt mycket genom tidevarven men områdesskyddstekniken har utvecklats till komplexa säkerhetslösningar. I framtiden kommer vi säkert se oerhört avancerade tekniska lösningar för områdesskydd. Det verkar som om allt människan fantiserar ihop förr eller senare blir verklighet.

Simo Järvelöv 2012-12-07