SSF 1087 är klar!

SSF 1087 Områdesskydd-Klassning och utförande är klar! Den nya normen för områdesskydd har nu publicerats av Stöldskyddsföreningen. Vi i Stängselföreningen har varit med och arbetat med 1087 framtagningen och vi är glada att vi nu har en nationell norm som alla kan använda och luta sig emot när det gäller områdesskydd. Stängselföreningens handbok ”SSEF Handbok – Råd och anvisningar för montagemetoder och materialval vid uppförande av områdesskydd” ligger som grund för mycket av det som behandlas i SSF 1087. Här är länk till Stöldskyddsföreningens webshop för att köpa SSF 1087. För att köpa SSEF Handbok kan man använda vårt beställningsformulär eller genom att kontakta vårt kansli på email kansli@dev.stangselforeningen.se

Categories: Nyheter
Dela