Rekord igen!

Stängseldagen har återigen slagit rekord på antalet deltagare som anmält sig. Vi är nu över 100 personer!

/Ordförande