Certifiering status

Angående Certifiering. När det gäller uppdraget som styrelsen fick, att ta fram underlag för certifiering av montörer och företag så är status att vi jobbar på. Tillsammans med SSF (Stöldskyddsföreningen) har vi tagit fram dokumentstruktur för certifiering. Ur detta har vi nu skrivit ett utkast till text för normerna och skall försöka få detta klubbat på nästa styrelsemöte i slutet av April. Vi jobbar på! /styrelsen

Categories: Nyheter
Dela