Tack för Stängseldagen 2024!

Bild: Demex AB

Kära medlemmar och deltagare,

Efter en inspirerande och intressant Stängseldag 2024 vill vi från Styrelsen rikta ett stort tack till alla som deltog och bidrog till att göra detta evenemang lyckat ännu en gång. Denna årliga branschkonferens samlade över 70 entusiastiska deltagare från olika delar av landet för att utforska det senaste inom stängselbranschen och dela med sig av värdefulla insikter och innovationer.

Vi hade nöjet att lyssna på ett inspirerande föredrag om ledarskap av den före detta professionella hockeyspelaren, Joel Lundqvist. Hans erfarenheter och kunskaper inom teamarbete och motivation tillförde ett unikt perspektiv som berikade vår samlade kunskap.

Ett varmt tack riktas även till alla leverantörer som tog sig tiden att visa upp sina företag och sina senaste produkter.

Vi vill även passa på att gratulera Anders Pärhagen till att ha tilldelats ”Årets stolpe” – ett vandringspris från Stängselföreningen som erkänner extraordinära bidrag till branschen under det gångna året. Grattis, Anders, för ditt väl förtjänta erkännande!

Slutligen, ett enormt tack till alla deltagare som kom för att dela med sig av sina tankar, idéer och erfarenheter. De diskussioner och möten som ägde rum var inte bara givande för oss på Styrelsen utan för alla närvarande. Ert engagemang och kunskap är det som driver denna bransch och vår förening framåt.

Tack för en minnesvärd Stängseldag 2024!

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

Categories: Nyheter
Dela