SSEF Tekniska kommitté har sett dagens ljus

På Stängseldagen genomförde vi nominering via elektronisk insamling och därefter formell röstning på årsmötet om vilka personer och företag som skall ingå i SSEF Tekniska kommitté (TK). Kommitténs ordförande väljs personligt och övriga TK-medlemmar väljs som företag (företaget väljer sedan fritt medarbetare till TK arbete)

 

Tekniska kommitténs sammansättning för 2016:

  • Tekniska kommitténs ordförande (TKO)  2016: Magnus Lind, Upplands Stängsel AB
  • TK medlem 2016 : Heda Skandinavien AB
  • TK medlem 2016 : LBF Stängsel AB
  • TK medlem 2016 : Lundblads Stängsel AB

 

Tekniska kommitténs uppdrag

TK skall som formell instans förvalta SSEF Handbok. Denna skrift utgör medlemmarnas gemensamt överskomna och framarbetade standard för uppförande av områdesskydd. SSEF tekniska kommitté kommer även att arbeta tillsammans med andra standardiserande parter inom områdesskydd. T.ex. Stöldskyddsföreningen.

 

/Styrelsen

Categories: Nyheter
Dela