Samarbete med SSF Stöldskyddsföreningen

En ny ersättare för standarden SSF200 avseende Områdesskydd har behövts en längre tid och under hösten 2015 så har SSEF & SSF startat upp och arbetat tillsammans med det initiala upplägget. SSEF Tekniska kommitté kommer vara föreningens utsedda kanal för att hantera standardfrågor kring områdesskydd med andra organisationer, som t.ex. SSF i detta fall. /Styrelsen

Categories: Nyheter
Dela