Remiss prSSF 1087 status

Hej!
Remissen till den nya områdesskyddsstandarden prSSF 1087 Klassning och utförande har nu skickats ut till branschens organisationer. Remissens slutdatum är den 13 Juni. Vi återkommer med mer info när den finns tillgängligt.
/Ordförande

Categories: Nyheter
Dela