Regler för SSEF-Medlem

Styrelsen fick till uppgift på senaste Stängseldagen att justera dokumentet ”Regler för SSEF Medlem” vilket nu är gjort. Ni finner dokumentet under SSEF Handbok/flik Övrigt (Regler för SSEF-Medlem)

Du som är medlem och ännu inte hunnit skriva under vänligen skriv ut och skriv under. Ni kan antingen skicka det underskrivna dokumentet till någon i Styrelsen eller ta med dokumentet till nästa Stängseldag.

/ordförande

Categories: Nyheter
Dela