Hem

SSEF Sveriges Stängselentreprenörer

Standardisering och Certifiering – Utbildning och information.

SSEF Sveriges Stängselentreprenörers förening är en förening bestående av stängselentreprenörer i Sverige – utan egen tillverkning.

Utan egen tillverkning, är särskilt nämnt för att detta skiljer oss från de produkttillverkande aktörerna.

Nyheter

Rekord igen!
  • 28 januari, 2020

Rekord igen!

Stängseldagen har återigen slagit rekord på antalet deltagare som anmält sig. Vi är nu över 100 personer! /Ordförande

Första certifikatet
  • 29 november, 2019

Första certifikatet

Första person att genomgå LMP (Ledande montörs provet) med godkänt resultat blev Christer Dahl Upplands Stängsel AB. Grattis! /ordf

Allt klart nu för LMP-certifiering
  • 29 november, 2019

Allt klart nu för LMP-certifiering

Hej! Nu är vi klara med det tekniska på webben och förberedelserna inför LMP-certifieringen. Ni medlemmar som vill certifiera era ledande montörer behöver ett inloggningskonto till ”mina sidor” för varje […]

Riktlinjer

SSEF verkar för att medlemmarna skall ges möjligheter att lyfta sin ambitionsnivå och genomföra företagsinterna åtgärdsprogram inom t.ex. arbetsmiljöområdet.

SSEF kommer ge stöd åt de medlemmar som önskar stöd i sitt förändringsarbete. SSEF ger råd och utverkar mallar och underlag för åtgärdsprogram och studiegrupper.

Samtliga riktlinjer, standarder och CE-märkningar hittas på Standarder

Årets stolpe

Årets stolpe är föreningens vandringspris som delas ut till ett företag eller person som gjort något extra bra för branschen under det gångna året. Priset delas ut under den årliga Stängseldagen på Stängselmiddagen.

Läs mer