Anmälan till Stängseldagen

Anmälan till Stängseldagen 2019 (Torsdag 7 Februari 2019)JA, vi bekräftar och förstår att rumsreservation och betalning av hotellrum i samband med Stängseldagen bokar vi och betalar själva i år! Stängselföreningen kan inte debiteras för hotellrumsräkningar!


I samband med din anmälan till Stängseldagen registrerar vi inmatade personuppgifter i lista, för det behövs ditt samtycke. Vi ber dig även att samtycka för publicering av foton på föreningens hemsida från Stängseldagen evenemanget där ovan deltagare ev. kan förekomma i bild. Ifall du önskar mer information om vår hantering av personuppgifter eller önskar återkalla samtycken eller har klagomål kontakta i första hand vårt kansli på kansli@stangselforeningen.se. Kontaktväg till tillsynsmyndigheten Datainspektionen är 08-6576100.

Plats

Platsen för Stängseldagen 2019 är:

Jönköpings Hotell & Konferens, Centralvägen 31, 55113 Jönköping. Tel: 036-17 18 00