Styrelse & stadgar

SSEF Styrelse

Består 2018 av följande personer och funktioner:

Ordförande: Simo Järvelöv, Heda Skandinavien AB

Vice ordförande: Claes Leksjö, Göteborgs Stängsel & Smides AB

Sekreterare (adjungerad): Roger Andersson, Nils Ahlgren AB

Kassör: Bo Lundblad, Lundblads Stängsel AB

Styrelseledamot: Jimmy Ekman, Skandinaviska Områdesskydd AB

Styrelseledamot: Anders Pärhagen, Upplands Stängsel AB

Suppleant: Magnus Sjöberg, Norrköpings Stängsel AB

Suppleant: Magnus Petersson, Heda Skandinavien AB