Beställ SSEF Handbok

Här kan du beställa tryckt exemplar av SSEF Handbok.

Varje exemplar kostar 680:- exklusive moms och frakt


Beställningsformulär


Namn på den som fakturan skall ställas till…


Ange hur många ex av SSEF Handbok som ni vill beställa…


Ange företagets namn


Ange adress vart fakturan skall skickas…


Ange postnummer och postort


Ange din epostadress


I samband med din beställning av ”SSEF Handbok” registrerar vi inmatade personuppgifter, för det behövs ditt samtycke. Syftet för registreringen är för att kunna leverera det du beställer och registrera dig i vårt kundregister. Ifall du önskar mer information om vår hantering av personuppgifter eller önskar återkalla samtycken eller har klagomål kontakta i första hand vårt kansli på kansli@stangselforeningen.se. Kontaktväg till tillsynsmyndigheten Datainspektionen är 08-6576100.