Facebook-gruppen

Hej

Anders Pärhagen, Upplands stängsel Har öppnat upp en ny facebookgrupp för de stängselentreprenörer som vill deltaga.

https://www.facebook.com/groups/211344472666007/

för ev. frågor kontakta Anders direkt.

anders@upplandsstangsel.se

 

Categories: Nyheter
Dela