Styrelse & stadgar

SSEF Styrelse

Består 2015 av följande personer och funktioner:

Ordförande: Simo Järvelöv, Heda Skandinavien AB

Vice ordförande: Claes Leksjö, Göteborgs Stängsel & Smides AB

Sekreterare: Roger Andersson, Nils Ahlgren AB

Kassör: Bo Lundblad, Lundblads Stängsel AB

Styrelseledamot: Jimmy Ekman, Skandinaviska Områdesskydd AB

Suppleant: Anders Pärhagen, Upplands Stängsel AB

Suppleant: Thore Enoksson, Stabil Stängsel AB

SSEF stadgar